מלון / Melon

מלון הוא פרי ממשפחת הדלועיים. פרי המלון הוא פרי מאכל נפוץ האופייני לעונת הקיץ.

8
ל- 100 גר'

מלון הוא פרי ממשפחת הדלועיים. פרי המלון הוא פרי מאכל נפוץ האופייני לעונת הקיץ.
המלון המיובש הוא בעל מתיקות בהתאם למלון הטרי.
טיפים: פרוסות מלון אהובות על ילדים, מומלץ לרוכבי אופניים בזמן רכיבה כתוספת אנרגיה ולסלטי פירות.