קטגוריית ⋆ ספיישל שבועות ⋆ עם 20% הנחה על כל המוצרים בקטגוריה

משלוחים לכל הארץ | משלוח חינם לנק' איסוף ברכישה מעל 150 ₪ | משלוח חינם עד הבית ברכישה מעל 200 ₪

קטגוריית ⋆ ספיישל שבועות ⋆
עם 20% הנחה
על כל המוצרים בקטגוריה

משלוחים לכל הארץ
משלוח חינם לנק' איסוף ברכישה מעל 150 ₪
משלוח חינם עד הבית ברכישה מעל 200 ₪

 1. כללי ותנאי השימוש באתר

א. ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של חוות דרך התבלינים (להלן- "חוות התבלינים") האתר הינו מנוהל ע"י דרך התבלינים בע"מ.

ב. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר חוות התבלינים נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו – 04-9533405, שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר חוות התבלינים.

ב.1. בנושא נגישות יש לפנות לאחראית הנגישות:
טלפון – 046883637
פקס – 046883640
מייל : [email protected]

ג. אתר חוות התבלינים הינו אתר אינטרנט במסגרתו תוכלו לבצע הזמנת מוצרי מזון ומוצרים אחרים המשווקים על ידי חוות התבלינים בבית לחם הגלילית.

ד. הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון אתר חוות התבלינים בעיון, וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר חוות התבלינים, על ידכם מאשר, כי קראתם את התקנון, וכי הנכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין חוות התבלינים ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר חוות התבלינים, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

ה. רשת חנויות חוות התבלינים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי חוות התבלינים, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.

ו. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר חוות התבלינים, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

ז. חוות התבלינים, רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות האתר שלה וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

ח. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

ט. חוות התבלינים רשאית לערוך סקרי שביעות רצון מעת לעת על מנת לשפר את השירות שהיא מעניקה ללקוחותיה. סקר שביעות רצון יכול שיהיה בהודעת SMS במייל ו/או בטלפון והפרטים שהלקוח מוסר בעת ההזמנה ישמשו את הרשת לשם ביצוע הסקר

2. הרשאים לקנות באתר חוות התבלינים:

א. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר חוות התבלינים, ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.

ב. למרות האמור לעיל, אתר חוות התבלינים שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר חוות התבלינים, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

3. אזור פעילות אתר חוות התבלינים:

א. השירות שניתן במסגרת אתר חוות התבלינים מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי חוות התבלינים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ב. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר חוות התבלינים אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

4. שעות הפעילות באתר חוות התבלינים:

א. הזמנה באתר חוות התבלינים אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה ליום ביצוע ההזמנה תתאפשר, וזאת בהתאם למועדים מהם ניתן לבחור באתר במהלך תהליך ההזמנה.

ב. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: ימים א' – ה' : 9:00 – 17:00. יום ו' וערבי חג: 9:00 – 14:00.

ג. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של רשת חוות התבלינים.

5. המוצרים הנמכרים באתר חוות התבלינים:

א. באתר חוות התבלינים נמכרים מוצרי מזון, כלי בית ומוצרי צריכה אחרים לסוגיהן, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.

ב. רשת חנויות חוות התבלינים, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ג. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר חוות התבלינים יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את חוות התבלינים.

ד. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר חוות התבלינים, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. חוות התבלינים שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית.

ה. מוצרים הנמכרים באתר חוות התבלינים אשר מעצם טבעם יש לבוחרם כגון- פירות יבשים או תבלינים שלמים יבחרו על ידי עובדי חוות התבלינים ובחירתם תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של העובדים, וזאת בכל הקשור לטיב ו/או טריותם של המוצרים, ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין מוצרים אלו שיסופקו לו.

ו. כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של אתר חוות התבלינים.

ז. האחריות ותקופת האחריות למוצרים אחרים כדוגמת כלים אביזרים וגאדג'טים הם בהתאם לאחריות של החברה היצרנית בלבד.

ח. כל המוצרים שבאתר של ספקים מצד ג' הם באחריותם בלבד , וכל המפרטים ו/או תכונות השימוש בהם הם באחריותם בלבד ולא יחול על חוות התבלינים מפעילת האתר.

6. מחירי המוצרים:

א. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי רשת חנויות חוות התבלינים, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

ב. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

ג. מחירי המוצרים הנמכרים באתר חוות התבלינים, אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים הנמכרים בסניפי רשת חנויות חוות התבלינים והמחיר הקובע הינו המחיר, כפי שמופיע באתר כפי שהיה במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.

ד. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

ה. חיוב המזמין בגין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים בהתאם לשקילתם בפועל על ידי חוות התבלינים. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין הינו מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים הנשקלים המוזמנים. לתשומת לב המזמין, מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, ולפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.

ו. מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

7. התשלום:

א. התשלום באתר חוות התבלינים יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.

ב. על אף האמור לעיל, חוות התבלינים, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

ג. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחוות התבלינים בעת מועד ההזמנה.

ד. חוות התבלינים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר חוות התבלינים לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

8. דמי משלוח:

א. הזמנה באתר חוות התבלינים תחייב את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.

ב. חוות התבלינים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

9. אספקת המוצרים למען המזמין:

א. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי חוות התבלינים למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך שזכותה של חוות התבלינים שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ב. בעמוד עגלת קניות קיימות 2 שלוש אפשרויות משלוח –  שליח עד הבית ומשלוח לנקודת איסוף הקרובה לבית. לכל אפשרות זמן אספקה שונה:
עבור משלוח לנקודת האיסוף – החבילה תצא לנקודה שנבחרה ע"י הלקוח שקרובה לביתו בעזרת חברת משלוחים עד 6 ימי עסקים (ימי עסקים נספרים יום עסקים לאחר ביצוע ההזמנה).
דואר עם שליח עד הבית מחוות התבלינים יגיע עד 6 ימי עסקים (ימי עסקים נספרים יום עסקים לאחר ביצוע ההזמנה).

ימי עסקים הם ראשון עד חמישי (לא כולל ערבי חג וחגים)

ג. חוות התבלינים תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, חוות התבלינים אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי חוות התבלינים בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי חוות התבלינים לא יחויב.

ד. מובהר בזאת, כי לקוח אשר הזמין מוצר מסוים והמוצר אינו זמין במלאי, חוות התבלינים תעשה כמיטב יכולתה על מנת לספק לו מוצר חלופי זהה. מוקד שירות הלקוחות יעשה ניסיון לפנות אל הלקוח על מנת לקבל את הסכמתו לאספקת המוצר החלופי. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, הרשת תספק מוצר חלופי על פי שיקול דעתה. מחיר המוצר החלופי עשוי להיות שונה (זול או יקר יותר) ממחיר המוצר המוזמן. היה והלקוח אינו מעוניין במוצר החלופי אשר סופק לו, הלקוח רשאי להחזיר את המוצר בו במקום לשליח בעת האספקה או לחלופין ליצור קשר עם חוות התבלינים ולהחזיר את המוצר החלופי, והלקוח יזוכה במלוא מחיר המוצר החלופי.

ה. מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחנות. ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.

ו. במשלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.

ז. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קילקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד חוות התבלינים.

ח. ככל שעסקינן בהזמנה שהזמנת הראשונה של המזמין הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת מענו כאמור לעיל, ונוכחות המזמין תהא הכרחית לאספקת המוצרים לרבות הצגת תעודה מזהה.

ט. אי עמידת חוות התבלינים במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.

י. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה לחוות התבלינים, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

כ. במשלוחים לנקודות איסוף ייתכנו שינויים בנקודת איסוף אליה ישלח המוצר. זאת בהתאם לעומס בנקודת האיסוף או גודל החבילה. במידה ותשתנה נקודת האיסוף, תבחר נקודה קרובה אחרת באותו האזור והלקוח יעודכן על השינוי בהודעה.

10. החזרת מוצרים:

א. מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוותו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.

ב. ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של חוות התבלינים. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר.

ג. במקרה של ביטול העסקה לפני יציאת המשלוח מחוות התבלינים שבבית לחם הגלילית , תחזיר החברה ללקוח את מלוא סכום העסקה.

ד. אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.

ה. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי חוות התבלינים

ו. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.

ז. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

ח. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיף 7 לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.

11. ביטול ושינוי הזמנה:

א. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת חנויות חוות התבלינים שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין .

ב. ביטול הזמנה יתאפשר כל עוד המשלוח עוד לא יצא מחוות התבלינים בבית לחם הגלילית, במידה והמשלוח יצא מחוות התבלינים , לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה זה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם חוות התבלינים תהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין הביטול.

ג. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.

ד. שינוי או עדכון הזמנה יתבצע דרך אתר האינטרנט של החברה. ביטול הזמנה יתאפשר טלפונית דרך שירות מוקד הלקוחות עד 24 שעות לפני מועד ההזמנה. חשוב לציין כי ברגע שבחרתם לעדכן הזמנה, מתייחסת לכך המערכת כהזמנה חדשה ולפיכך המחירים של ההזמנה המעודכנת יתעדכנו לפי המחירים העדכניים בשעת עדכון ההזמנה. בנוסף, עדכון ההזמנה מבצע שמירה נוספת במסגרת האשראי על כל סכום ההזמנה, אין מדובר בחיוב האשראי אלה בשמירה של מסגרת בלבד.

ה. אתר חוות התבלינים יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.

ו. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות חוות התבלינים, כפי שתקבע מעת לעת.

12. מועדון לקוחות:

א. חוות התבלינים רשאית, אך לא חייבת לצרף מזמין המזמין באמצעות אתר , גם למועדון הלקוחות של חוות התבלינים. בהצטרפותו לשירות חוות התבלינים מאשר הלקוח כי קרא את תקנון המועדון ומסכים לכל תנאיו.

ב. במידה ומצוי ברשותכם כרטיס מועדון לקוחות תתבקשו על ידי אתר חוות התבלינים בעת שייקבע על ידי האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן את מספר הכרטיס וזאת על מנת שתוכלו ליהנות מכל ההטבות והזכויות המוענקות.

13. מבצעי מכירות:

א. מעת לעת יימכרו מוצרים בחוות התבלינים במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

ב. המבצעים הנערכים באתר חוות התבלינים, הנם במסגרת מכירות באתר חוות התבלינים בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים ברשת. רשת חנויות חוות התבלינים לא תהא מחויבת למכור, במסגרת אתר חוות התבלינים, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת חנויות הרשת. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר חוות התבלינים לא יחייבו את חנויות הרשת.

ג. במידה ואתר חוות התבלינים יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.

14. אחריות:

א. חוות התבלינים אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר חוות התבלינים ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר חוות התבלינים.

ב. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

ג. חוות התבלינים לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של חוות התבלינים. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר חוות התבלינים תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

ד. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר חוות התבלינים הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין חוות התבלינים אחראית על מידע זה.

ה. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר חוות התבלינים ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.

ו. אתר חוות התבלינים עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתר חוות התבלינים מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

ז. אתר חוות התבלינים לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

ח. אתר חוות התבלינים לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בחוות התבלינים ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לרשת חנויות חוות התבלינים, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

ט. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר חוות התבלינים אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.

י. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא חוות התבלינים בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

יא. אלרגניים/גלוטן- אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר . יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

יב. התמונות להמחשה בלבד

יג. תוקף המבצע הינו בהתאם למועד האספקה לבית הלקוח.

יד. האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות האתר מכירות חוות התבלינים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר

טו. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.
ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

15. אבטחת מידע:

א. אתר חוות התבלינים מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.

ב. הנכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.

ג. מובהר בזאת, כי אתר חוות התבלינים יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.

ד. חוות התבלינים לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.

16. קניין רוחני:

א. הקניין הרוחני באתר חוות התבלינים, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית לחוות התבלינים.

ב. זכויות הקניין הרוחני של חוות התבלינים כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .

ג. אתר חוות התבלינים שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

ד. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

ה. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מחוות התבלינים

17. סמכות שיפוט:

א. על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט בירושלים.

18. הודעות:

כל הודעה שתשלח ע"י אתר חוות התבלינים למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.

כל הזכויות שבגין התוכן והמידע שבאתר זה שמורות לחברת דרך התבלינים בע"מ.
אין להעתיק ולשכפל את התוכן שבאתר זה ללא רשות מפורשת מהחברה בכתב . כל המידע הניתן על ידי חברת דרך התבלינים באתר זה אינו התוויתי ואינו רפואי. המלצותינו לגבי תזונה נכונה ושימוש בתוספי תזונה ובצמחי מרפא אינן מתיימרות להחליף טיפול רפואי וייעוץ על ידי רופא / מטפל. אנו ממליצים להיוועץ ברופא / מטפל מוסמך לפני השימוש בתוספי תזונה ובצמחי המרפא. למען הסר ספק, המידע אינו מיועד להנחות את הציבור או לשמש לגביו כהמלצה או הוראה או עצה לשימוש או שינוי או הורדה של תרופה כלשהיא ואין בו תחליף לייעוץ רפואי פרטני או אחר. הכתוב באתר אינו מהווה המלצה רפואית מוסמכת.

1
  1
  העגלה שלך
  פיקואל 2 ליטר - עץ השדה
  מחיר:125.00
  - +
  375.00
   הוספת קופון